საინჟინრო ქსელები

წყალტუბოს წყალმომარაგება

წყალტუბოს პროექტის ფარგლებში, მოეწყო ახალი სანიაღვრე და საკანალიზაციო
სისტემა გოგრისებური მილებითა და რკინა-ბეტონის ჭებით.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 4 სექტემბერი 2012 წელი
დასულება: 15 ნოემბერი 2013 წელი.

დამკვეთი:
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი