საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი და სამრეწველო დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა
სერვისები

საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი და სამრეწველო დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა

ჩვენი კომპანია ასრულებს საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი და სამ...
სრულად ნახვა
საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი და სამრეწველო დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა
კულტურულ – ისტორიული შენობა-ნაგებობების სარეაბილიტაციო და სარესტავრაციო  სამუშაოები
სერვისები

კულტურულ – ისტორიული შენობა-ნაგებობების სარეაბილიტაციო და სარესტავრაციო სამუშაოები

უკვე წლებია ვემსახურებით სხვადასხვა კულტურულ-ისტორიულ შენობა-ნაგებობას და მათ რეაბილიტაციას. ჩვენს საქმიანობაში შედ...
სრულად ნახვა
ტერიტორიების კეთილმოწყობა
სერვისები

ტერიტორიების კეთილმოწყობა

ჩვენი კომპანია წლებია ზრუნავს საზოგადოებრივი ბაღებისა და ეზ...
სრულად ნახვა
ტერიტორიების კეთილმოწყობა
საინჟინრო ქსელების მოწყობა
სერვისები

საინჟინრო ქსელების მოწყობა

ამ ტიპის სერვისებში შედის: წყალმომარა...
სრულად ნახვა