რესტავრაცია

რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე ისტორიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია

პროექტის ფარგლებში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე ორ სახლს ჩაუტარდა სრული რეკონსტრუქცია.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 15 ივლისი 2016 წელი
დასულება: 17 ოქტომბერი 2016 წელი.

დამკვეთი:
ა(ა)იპ ,,თბილისის განვითარების ფონდი“