საინჟინრო ქსელები

ოზურგეთის წყალმომარაგება

პროექტის ფარგლებში მოეწყო წყალსადენის მაგისტრალი და ქსელი, აშენდა რკინა-
ბეტონის ჭები და რეაბილიტირებულ ქუჩებზე დაიგო ასფალტის საფარი.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 15 ოქტომბერი 2014 წელი
დასულება: 31 ივლისი 2016 წელი.

დამკვეთი: