მშენებლობა

ნიკორწმინდის წყალმომარაგება

ნიკორწმინდაში მოეწყო წყლის ახალი სისტემა და წყალმზომის კვანძები. ამასთან,
აშენდა სათავე ნაგებობა და რკინაბეტონის ჭები ურდულებით.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: წელი
დასულება: წელი.

დამკვეთი: