სერვისები

საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი და სამრეწველო დანიშნულების ობიექტების მშენებლობა

ჩვენი კომპანია ასრულებს საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი და სამრეწველო  დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის სამუშაოებს. ეს მოიცავს:

  • საძირკვლების მოწყობას
  • მზიდი ლითონის და რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობას
  • შენობა-ნაგებობის სახურავისა და არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობის სამუშაოებს
  • გარე და შიდა მოპირკეთებას
  • ეზოს და მიმდებარე ტერიტორიების კეთილმოწყობით სამუშაოებს
  • გათბობა-გაგრილების სისტემების, ელექტრო და წყალ-გაყვანილობის და სახანძრო სისტემების მოწყობა.
  • შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემოს მოწყობა