კეთილმოწყობა

ვაკის პარკი, თბილისი

პროექტის ფარგლებში, ჩვენმა გუნდმა იმუშავა ვაკის პარკის ცენტრალური შადრევნისა და ბუნებრივი ქვებით მოპირკეთებული აუზების სრულ აღდგენა-რეაბილიტაციაზე

გარდა ამისა, დავამონტაჟეთ ახალი მოცეკვავე შადრევნები

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 1 ნოემბერი 2013 წელი
დასულება: 25 აპრილი 2014 წელი.

დამკვეთი:
ქ.თბილისის მერია