მშენებლობა

თაბორის მთაზე მშენებარე სასტუმრო კომპლექსი

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: წელი
დასულება: წელი.

დამკვეთი: