საინჟინრო ქსელები

სურამის წყალმომარაგება

სურამის პროექტის ფარგლებში, ჩვენმა გუნდმა ააშენა რკინაბეტონის ჭები, ორი ახალი
1000მ 3 -იანი რეზერვუარი და მოაწყო დაერთებები მოსახლეობასთან არსებულ
წყალმზომის კვანძებზე.
გარდა ამისა, მოეწყო სკადას უახლესი სისტემა და წყლის მიმღები სათავო ნაგებობა.
პროექტის შესრულების ვადები:

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 25 აპრილი 2012 წელი
დასულება: 8 დეკემბერი 2013 წელი.

დამკვეთი:
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი