მშენებლობა

ფოთის სპორტ კომპლექსი

რეგიონული განვითარების პროექტების ფარგლებში, ქალაქ ფოთში მიმდინარეობს
მულტიფუნქციური და ადაპრირებული სოპრტული კომპლექსის მშენებლობა.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 9 იანვარი 2020 წელი
დასულება: წელი.

დამკვეთი:
ფოთის მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდი