მშენებლობა

გორის სპორტკომპლექსი

ქალაქ გორში, ჩვენი მიმდინარე პროექტი მოიცავს თანამედროვე სტანდარტების დაცვით
და კომფორტული მახასიათებლებით აღჭურვილი, მრავალფუნქციური სპორტის
სასახლის აშენებას.

კომპლექსი გათვლილია 1500 ადამიანზე.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 5 დეკემბერი 2016 წელი
დასულება: 20 დეკემბერი 2017 წელი.

დამკვეთი:
ზეჰლენ ინდუსტრი საქართველო