მშენებლობა

თელავის სპორტკომპლექსი

ქალაქ თელავში აშენდა სპორტის სასახლე, რომელიც სრულად შეესაბამება თანამედროვე
სტანდარტებს, არის მულტიფუნქციური და გათვლილია 1500 ადამიანზე.

დარბაზისრულად ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე და ჯერ
კიდევ მიმდინარე სტატუსი აქვს.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 5 დეკემბერი 2016 წელი
დასულება: 1 იანვარი 2017 წელი.

დამკვეთი:
ზეჰლენ ინდუსტრი საქართველო