კეთილმოწყობა

შუმბალენდი

შუმბალენდის კეთილმოწყობის ფარგლებში, ჩვენმა გუნდმა სავალი ბილიკები ბუნებრივი ქვებითა და ასფალტო-ბეტონის საფარით მოაწყო. ასევე, დავამონტაჟეთ გარე განათებები და თანამედროვე სარწყავი სისტემა.

რაც შეეხება გამწვანებას, დავრგეთ მწვანე საფარის გაზონები, ხეები, ყვავილნარი და ბუჩქნარი.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 25 იანვარი 2016 წელი
დასულება: 31 დეკემბერი 2017 წელი.

დამკვეთი: