საინჟინრო ქსელები

სენაკის წყალმომარაგება

სენაკის მოსახლეობისთვის მოეწყო წყლის ახალი სისტემა და დაერთებები
მოსახლეობასთან არსებულ წყალმზომის კვანძებზე.
ასევე, დამონტაჟდა რკინა-ბეტონის ჭები და აშენდა ორი 1000მ 3 -იანი რეზერვუარი.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 15 სექტემბერი 2014 წელი
დასულება: 15 აგვისტო 2017 წელი.

დამკვეთი:
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი