მშენებლობა

საქ-რუს ენერგო, თბილისი

საქ-რუს ენერგოს პროექტის ფარგლებში აშენდა ახალი ადმინისტრაციული შენობა და
სასაწყობე შენობები სენდვიჩპანელებიანი გადაფარვით.

გარდა ამისა, ჩვენმა გუნდმა იმუშავა შიდა სარემონტო სამუშაოებზე. მოეწყო ეზოს
ტერიტორია, გამწვანება და გაკეთდა მინი საფეხბურთო მოედანი.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 11 დეკემბერი 2015 წელი
დასულება: 30 აგვისტო 2017 წელი.

დამკვეთი:
სს გეს „საქრუს ენერგო“