მშენებლობა

საჯარო სკოლის სამშნებლო სამუშაოები, ლაგოდეხი, სოფელი ჰერეთისკარი

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჰერეთისკარში, მიმდინარეობს Design-build
მეთოდით, 150 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოები.
პროექტი საკმაოდ კომპლექსური ხასიათისაა და შედგება შემდეგი ელემენტისგან:

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჰერეთისკარში, მიმდინარეობს Design-build
მეთოდით, 150 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოები.
პროექტი საკმაოდ კომპლექსური ხასიათისაა და შედგება შემდეგი ელემენტისგან:

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 18 აპრილი 2019 წელი
დასულება: 18 ოქტომბერი 2020 წელი.

დამკვეთი:
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი