რესტავრაცია

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

პროექტის გეგმა მოიცავდა ლეონიძის ქუჩაზე მდებარე ისტორიული შენობის რეკონსტრუქციას. ჩატარდა შენობის ნაწილის დემონტაჟი და ისტორიული ნაწილის სრული რეაბილიტაცია-რესტავრაცია.

სარემონტო სამუშაოები ასევე მოიცავს რკინა-ბეტონის სამუშაოებსა და ახალი საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობას.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 7 სექტემბერი 2017 წელი
დასულება: 31 დეკემბერი 2019 წელი.

დამკვეთი:
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი