მშენებლობა

სადგური, ფოთი

ქალაქ ფოთში, მე-19 საუკუნეში აშენებული სადგური დაზიანდა და დაინგრა. ჩვენმა
გუნდმა, პროექტის ფარგლებში განახორციელა ყოფილი სადგურის ადგილას ახალი
რკინიგზის სადგურის სამშენებლო სამუშაოები.
ჩატარდა მონოლითური რკინა-ბეტონის სამუშაოები და გაკეთდა შუშის ორი გუმბათი.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: წელი
დასულება: წელი.

დამკვეთი:
„საქართველოს რკინიგზა“