რესტავრაცია

ქ.თელავის ჩოლოყაშვილის ქუჩის ისტორიული ძეგლებისა და შენობა- ნაგებობების რეაბილიტაცია- რეკონსტრუქცია (რეგიონალური განვითარების პროექტი)

ჩვენმა გუნდმა იმუშავა ქალაქ თელავში, ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მიმდებარე
ტერიტორიებზე მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სტატუსის მქონე
შენობებზე.

შედეგად ჩატარდა გამაგრებისა და სარესტავრაციო სამუშაოები ძველი დეკორისა და
იერსახის დაზიანების გარეშე. ამასთან, მოეწყო ახალი საკომუნიკაციო სისტემები.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 28 მარტი 2012 წელი
დასულება: 26 აპრილი 2013 წელი.

დამკვეთი:
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი