მშენებლობა

ოცხელის ქუჩაზე იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლი, ქუთაისი

ქუთაისში, ოცხელის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი რაიონული საავადმყოფო გადაკეთდა
იძულებით გადაადგილებულ პირთა საყოფაცხოვრებო შენობად.

2014 წელს, შენობას ჩაუტარდა სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ჩვენმა
გუნდმა იზრუნა ეზოს კეთილმოწყობასა და სპორტული მოედნის მოწყობაზე.საცხოვრებელი მოიცავს 110 ოთახს, რომელთაგან სამი, განკუთვნილია
უნარშეზღუდული ადამიანისათვის.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 20 თებერვალი 2014 წელი
დასულება: 20 დეკემბერი 2014 წელი.

დამკვეთი:
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი