საინჟინრო ქსელები

მარტვილის წყალმომარაგება

მარტვილის პროექტის გეგმაში შევიდა სათავე ნაგებობის აშენება, 500 მ 3 -იანი
რეზერვუარი, წყლის გამწმენდი სისტემა და წყლის ცენტრალური მომწოდებელი ხაზი.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 25 ივლისი 2011 წელი
დასულება: 25 თებერვალი 2012 წელი.

დამკვეთი:
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი