რესტავრაცია

მარჯანიშვილის მოედნის მიმდებარე ისტორიული ძეგლებისა და შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია

პროექტის გეგმის მიხედვით, სრული რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა 5 სახლს – გამოიცვალა
სახურავები, გამაგრდა საძირკვლები და განახლდა ფასადები. ამასთან, აშენდა კიდევ
ერთი ახალი სახლი.

მიმდებარე ტერიტორიაზე მოწესრიგდა საფეხმავლო პასაჟი. სრულიად გამოიცვალა
მიწისქვეშა კომუნიკაციები და სანიაღვრე ქსელები. გარდა ამისა, შენობებზე
დამონტაჟდა თანამედროვე, კომბინირებული განათების სისტემები.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 23 ივნისი 2011 წელი
დასულება: 15 ივნისი 2013 წელი.

დამკვეთი:
ა(ა)იპ ,,თბილისის განვითარების ფონდი“