საინჟინრო ქსელები

ლაგოდეხის წყალმომარაგება

ლაგოდეხში ჩვენმა გუნდმა იმუშავა წყალსადენის მაგისტრალის, ქსელისა და
ჭაბურღილების მოწყობაზე.

დამონტაჟდა რკინა-ბეტონის ჭები, აშენდა საქლორატორო
და რეზერვუარები.რეაბილიტაციურ ქუჩებზე კი დაიგო ასფალტის საფარი, გაკეთდა ღობე და კუტიკარი.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 11 მაისი 2015 წელი
დასულება: 1 მაისი 2018 წელი.

დამკვეთი:
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი