მშენებლობა

კორტები, თბილისი

Hard-ის ტექნოლოგიების დაცვით, ჩენმა გუნდმა მოაწყო ახალი კორტები და ააშენა
ახალი ადმინისტრაციული შენობა.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 31 იანვარი 2011 წელი
დასულება: 15 მაისი 2012 წელი.

დამკვეთი:
ა(ა)იპ განვითარების ფონდი