მშენებლობა

IN-SI Towers, თბილისი

IN-SI Towers არის მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი, სადაც ჩვენმა
გუნდმა შეასრულა რკინა-ბეტონის სამუშაოები.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 26 მაისი 2014 წელი
დასულება: 24 აპრილი 2016 წელი.

დამკვეთი:
შპს “ინსითაუერ”