საინჟინრო ქსელები

გალერეა გვირაბი

გორგასლის მოედანზე გაკეთდა საფეხმავლო ბილიკი და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ტერიტორიის კულტურულ-ისტგორიის ნაწილს.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 10 აპრილი 2009 წელი
დასულება: 31 დეკემბერი 2009 წელი.

დამკვეთი:
ძველი თბილისის გამგეობა