რესტავრაცია

ბარათაშვილის გამზირისა და სანაპიროს ქუჩის ისტორიული ძეგლებისა და შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია

პროექტის გეგმის მიხედვით, ხუთ საცხოვრებელ სახლს ჩაუტარდა რეკონსტრუქცია.
ამასთან, განხორციელდა ბარათაშვილის გამზირის და სანაპიროს ქუჩის მიმდებარე
ტერიტორიაზე არსებული ქანდაკებებისა და მხატვრული ნაკეთობების აღდგენა-
რესტავრაციული სამუშაოები.

შენობების რესტავრაციაში შევიდა სახურავების გამოცვლა, საძირკვლების გამაგრება და
ფასადების განახლება.
აღნიშნულ ტერიტორიებზე მოეწყო ახალი მიწისქვეშა საკომუნიკაციო და სანიაღვრო
ქსელები. შენობებზე კი დამონტაჟდა თანამედროვე, კომბინირებული განათების
სისტემები.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 14 იანვარი 2009 წელი
დასულება: 31 იანვარი 2010 წელი.

დამკვეთი:
ა(ა)იპ ,,თბილისის განვითარების ფონდი“