საინჟინრო ქსელები

ათონელის ქუჩა, თბილისი

თბილისში, ათონელის ქუჩასა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართა
წყალმომარაგების მასშტაბური, 11 მილიონიანი პროექტი

რომელიც მოიცავდა
წყალგაყვანილობისა და კანალიზაციის მთელი სისტემის ახლიდან მოწყობას. ამასთან,
მოეწყო სრულიად ახალი სანიაღვრე სისტემები.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 15 აპრილი 2017 წელი
დასულება: 15 დეკემბერი 2017 წელი.

დამკვეთი:
ა(ა)იპ ,,თბილისის განვითარების ფონდი“