მშენებლობა

ახალი საგარეო-საქმეთა სამინსიტროს შენობა, ლეონიძე, თბილისი

პროექტის გეგმა მოიცავდა ლეონიძის ქუჩაზე მდებარე ისტორიული შენობის
რეკონსტრუქციას. ჩატარდა შენობის ნაწილის დემონტაჟი და ისტორიული ნაწილის
სრული რეაბილიტაცია-რესტავრაცია.

სარემონტო სამუშაოები ასევე მოიცავს რკინა-ბეტონის სამუშაოებსა და ახალი
საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობას.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 9 ივლისი 2017 წელი
დასულება: 31 დეკემბერი 2019 წელი.

დამკვეთი:
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი