საინჟინრო ქსელები

აგარის წყალმომარაგება

რეგიონების სასმელი წყლით მომარაგების პროექტის ფარგლებში, აგარაში მოეწყო
წყალსადენი მაგისტრალი და ქსელი. ამასთან, აშენდა რკინა-ბეტონის ჭები,
რეზერვუარები და ჭაბურღილები.

წყალმომარაგების პროექტის პარალელურად, რეაბილიტაციურ ქუჩებზე დაიგო
ასფალტის საფარი.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 7 ნოემბერი 2018 წელი
დასულება: 30 აპრილი 2020 წელი.

დამკვეთი:
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია