მშენებლობა

აბაშის წყალმომარაგება

აბაშის მოსახლეობისთვის, პროექტის ფარგლებში, მოეწყო წყლის ახალი სისტემა და
წყალმზომის კვანძები.

გარდა ამისა, აშენდა რკინა-ბეტონის ჭები ურდულებით.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: წელი
დასულება: წელი.

დამკვეთი: