რესტავრაცია

აბანოს, გოგირდისა და გორგასალის ქუჩების ისტორიული ძეგლებისა და შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია

აბანოს,გოგირდისა და გორგასალის ქუჩების პროექტი მოიცავს საკმაოდ რთულ და
მრავალფეროვან ელემენტებს:
● ბოტანიკური ბაღის ქუჩაზე მდებარე 29 შენობის კომპლექსური რეაბილიტაცია.
● კაპიტალურად განახლდა 18 სახლი.
● კონსტრუქციულად მძიმე მდგომარეობის 11 ისტორიული იერსახის ნაგებობა
თავიდან აშენდა.

● დღეისათვის, შეცვლილია მაგისტრალური კომუნიკაციები და ეზოს განშტოებები.
● მეჩეთის უძველესი ნაგებობისა და 40 მოწამეთა სახელობის ეკლესიის
რეაბილიტაცია.
● მოეწყო სანიაღვრე-საკანალიზაციო და წყლის გაყვანილობები
● დამონტაჟდა გარე განათების სისტემა

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 29 იანვარი 2009 წელი
დასულება: 31 იანვარი 2014 წელი.

დამკვეთი:
ა(ა)იპ ,,თბილისის განვითარების ფონდი“