კეთილმოწყობა

9 აპრილის ბაღი

9 აპრილის ბაღის რესტავრაციის პროექტში მოიაზრება მოზაიკური შადრევნის რესტავრაცია, სავალი ბილიკებისა და კიბეების ბუნებრივი ქვებითა და ასფალტო-ბეტონის საფარით მოწყობა.

ამასთან, ბაღში დამონტაჟდა გარე განათება და თანამედროვე სარწყავი სისტემები. გარდა ამისა, დაირგო მწვანე საფარის გაზონები, ხეები, ყვავილნარი და ბუჩქნარი.

სამუშაოების შესრულების ვადები:
დაწყება: 5 აპრილი 2019 წელი
დასულება: 5 მაისი 2019 წელი.

დამკვეთი:
ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდი