ტოშიბას და ინსის თანამშრომლობით მესტიაში და მარნეულში სამუშაოები იგეგმება

მესტიასა და მარნეულში დაიწყო პროექტები, რომლებშიც მონაწილეობს INSI-სა და Toshiba Water Solution-ის ერთობლივი საწარმო. პროექტები მოიცავენ წყლის გამწმენდი ნაგებობების აშენებას.

პროექტები ხორციელდება საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დაკვეთითა და აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით.

ჩვენი სერვისები