ტოშიბას და ინსის თანამშრომლობით მარნეულში სამუშაოები იგეგმება

სამშენებლო კომპანია  „ინსი“- სა  და Toshiba Water Solutions ერთობლივი საწარმო ახორციელებს  ჩამდინარე წყლების  გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობას, მარნეულის რაიონის სოფელ საბირქენდში, რომელიც  მოემსახურება  ქ. მარნეულისა და ქ.  ბოლნისის მოსახლეობას.

აღნიშნული პროექტები ხორციელდება საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დაკვეთითა და აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით.

ჩვენი სერვისები