მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე

მოსწავლე-ახალგაზრდობის  ეროვნული სასახლის სარეაბილიტაციო პროექტის ფარგლებში კომპანია „ინსი“- მ დაასრულა კიდევ ერთი ეტაპი.

განხორციელდა შენობის საძირკვლის გამაგრებითი და ფასადების სარესტავრაციო სამუშაოები.  მთლიანად შეიცვალა სახურავის საფარი და  დასრულდა  შიდა სივრცეების რეაბილიტაცია. განახლდა გათბობის, ელექტრო და სუსტი დენების სისტემები.

 

ჩვენი სერვისები